Over OKE

Een samenvatting hoe Ondernemers Kring Eemnes is ontstaan en wat wij doen.

Opgericht op 13 augustus 1975 door plaatselijk verenigde winkeliers en uitgegroeid tot een vereniging voor alle Eemnesser ondernemers. De Ondernemers Kring Eenmnes (OKE) maakt zich sterk voor de ondernemers om de plaatselijke belangen zo goed mogelijk te bundelen en/of bespreekbaar te maken.

Het bestuur van OKE woont gemeentevergaderingen bij en overlegt met burgemeester en wethouders. We spelen vragen en belangen van de ondernemers door en we houden onze leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onze ledenvergaderingen vinden indien mogelijk twee keer per jaar plaats bij ondernemers “in huis”. Zo kunnen zij laten zien waar hun onderneming voor staat. We hebben al een rondleiding gehad bij PeeWee, Bouwcenter Rab en de Brandweer van Eemnes. De vergadering sluiten we af met een buffet en borrel.

Want ook gezelligheid en elkaar ontmoeten hoort bij OKE. Elk jaar is er een nieuwjaarsreceptie om bij te praten en met collega-ondernemers van gedachten te wisselen. Zo ontstaan er mooie samenwerkingen en nieuwe ideeën. Daarnaast proberen wij in het voor- of najaar een verrassingsuitje te organiseren, bijvoorbeeld een gezelligheidsrit of een ander evenement.

Wij steunen plaatselijke activiteiten door een advertentie in het daarvoor bestemde huis-aan-huisblad. Ook organiseert de vereniging het feest van Sinterklaas, met een financiële bijdrage van de Minnehof en de Gemeente.

Wil je dat ook jouw belangen behartigd worden? En deel je graag kennis en ervaring met andere ondernemers? Meld je dan nu aan. Met veel leden staan wij sterk. De jaarlijkse contributie bedraagt €150,-.